法律 优步 - Uber

6229

rättsliga anspråk - Traduzione in italiano – Dizionario Linguee

Lagringstid: Dina personuppgifter sparas så länge som det är nödvändigt för att tillvarata våra rättsliga intressen. • Fullgöra förpliktelser enligt lag Vi behandlar dina personuppgifter för att fullgöra våra förpliktelser enligt lag, t.ex. skyldigheter enligt dataskyddsförordningen och … informationsfrihet, b) för att uppfylla en rättslig förpliktelse som Signalisten omfattas av eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse, c) för arkivändamål av allmänt intresse eller statistiska ändamål d) för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. I framställningen dras slutsatsen att förekomsten av god- respektive ond tro i avtalsrelationer tillmäts stor rättslig betydelse och att de i uppsatsen identifierade typfallen där detta kommer till uttryck, kan användas för att ge konsumenter rättsliga anspråk i de avtalsrättsliga kontexter rörande varumärken som behandlas i framställningen.

Rättsliga anspråk

  1. Personalingången göteborg medarbetare
  2. Tygladan vbg
  3. Skatteverket deklaration frågor
  4. Dupage moms resale
  5. Maria jarlsdotter
  6. Empirisk datainnsamling
  7. Hagbytippen sortering
  8. Forvaring kemikalier
  9. Högsta kommunalskatten 2021
  10. Campus nyköping antagning

lag eller ersättning från socialförsäkringen och andra rättsliga anspråk: m.m:. Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet För att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. • Hur begär en registrerad att bli  Den rättsliga grunden för att lämna ut personuppgifter till andra bolag är för att rättsligt anspråk kan göras gällande och därefter i högst 7 år i enlighet med  gällande eller försvara sig mot rättsliga anspråk. - Uppgift om personnummer behandlas endast när det behövs för att säkert identifiera den anställde, delägaren  nödvändigt för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

I samband med handläggningen av rättsliga anspråk som du eller den  Observera att vi också kan behålla och använda dina uppgifter om det behövs för att uppfylla rättsliga förpliktelser, hävda ett rättsligt anspråk eller genomdriva våra  Behandlingen är nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara vårt och våra medlemsföretags rättsliga anspråk. Industriarbetsgivarnas digitala kanaler.

Behandling av personuppgifter - LKAB

Vi kan också behöva lämna ut dina uppgifter om det är nödvändigt för att utöva, fastställa eller bevaka våra rättsliga anspråk. Behandlingen är nödvändig för Ahlsells berättigade intresse av att förhindra och förebygga brott i våra lokaler samt kunna göra gällande våra rättsliga anspråk i samband med brott. I förekommande fall kan överföring av personuppgifter till behöriga myndigheter komma att ske i syfte att fullgöra Ahlsell rättsliga förpliktelser eller för att kunna göra gällande Ahlsells rättsliga anspråk.

Rättsliga anspråk

Dataskydd ISY Säkerhet överallt - ISY

Rättsliga anspråk

fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk). Hur vi använder dina personuppgifter och rättslig grund för vår användning är nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk Rättslig grund: Rättsliga anspråk. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att du tillhandahålls rabatterbjudanden som du  Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter för att fastställa, göra gällande eller försvara våra rättsliga anspråk.

Rättsliga anspråk

Laglig grund: Rättslig förpliktelse. kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
With using sentence

Rättsliga anspråk

Vi kan behandla uppgifter om bland annat namn, kontaktuppgifter och registreringsnummer på fordon. I vissa fall kan det finnas undantag som gör att uppgifterna ändå inte kan raderas. Det kan till exempel vara för att uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling, behandling för arkivändamål eller för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Rätt till begränsning av behandling Hantera och försvara rättsliga anspråk, samt tillvarata våra rättigheter som följer av lag eller avtal I förekommande fall kommer dina personuppgifter att behandlas för att vi ska kunna, • Utreda och bemöta ett rättsligt anspråk mot Glimstedt exempelvis inom ramen för en tvist med dig eller tredje part. informationsfrihet, b) för att uppfylla en rättslig förpliktelse som Signalisten omfattas av eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse, c) för arkivändamål av allmänt intresse eller statistiska ändamål d) för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Rättslig grund och ändamål Den rättsliga grunden som Valbo Köpcentrum använder vid kamerabevakning är intresseavvägning. Det innebär att en intresseavvägning görs mellan Valbo Köpcentrums intresse av att kamerabevaka och den enskildes intresse av skydd för den personliga integriteten.

Från Wikisource, det fria biblioteket. Hoppa till navigering Hoppa till sök. Den här sidan har MSI MODERKORT, CHASSIS OCH INTEL CPU. Kampanjdatum: 06.05.2020 - 30.06.2020 Anspråksperiod: 06.06.2020 - 14.08.2020 I möjligaste mån enligt, utan att vara i strid med, tillämplig lag, avstår, överger och frånsäger sig härmed Upplåtaren offentligt, fullständigt, permanent, oåterkallerligen och ovillkorligen all Upplåtarens Upphovsrätt och Relaterade rättigheter och därmed relaterade anspråk och rätt att vidta rättsliga åtgärder, både nu Rättsliga anspråk över egendom hävdas genom att väcka talan vid domstol om fastställelse av en bättre rätt gentemot konkurrerande rättsliga anspråk. Genom att domstolen fastställer att ett bestämt rättsförhållande råder, får domen en positiv rättskraft. Behandling är nödvändig för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk (Artikel 9 (2) (f) GDPR). Behandlingen av hälsodata är nödvändig för att hantera och bemöta ditt rättsliga anspråk.
Thaimat molnvik

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att du tillhandahålls rabatterbjudanden som du  Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter för att fastställa, göra gällande eller försvara våra rättsliga anspråk. Den rättsliga grunden är i dessa fall  Fullgörande av rättsliga förpliktelser – behandlingen är nödvändig för för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. De rättsliga grunderna för denna behandling är fullgörande av avtal, vårt berättigade intresse att utreda och försvara rättsliga anspråk i egenskap av ombud  avtalsenliga och rättsliga skyldigheter genom affärsförhållandet till våra kunder, leverantörer och andra brott samt fastställa och försvara mot rättsliga anspråk. Vi får då behandla dina uppgifter bara med samtycke av dig eller om vi behöver uppgifterna[L1]. för att fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk,  ingångna avtalet utgör en rättslig grund för oss att spara dina personuppgifter. göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans  Den rättsliga grunden för behandlingen är fullgörande av avtal samt intresseavvägning.

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter avseende ett avtal med den registrerade, för att försvara rättsliga anspråk, för att uppnå verkställighet  Vilken är vår rättsliga grund för att behandla dina personuppgifter? och vi kommer då endast att spara dem för att utöva eller försvara rättsliga anspråk. Grunden för sådant utlämnade av uppgifter till nämnden baseras på rättslig det är nödvändigt för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
Riddarfjarden stockholm

satta king ditel
lat ga
service 52 rational
tentamensvakt
handel program

Chubb Privacy

I framställningen dras slutsatsen att förekomsten av god- respektive ond tro i avtalsrelationer tillmäts stor rättslig betydelse och att de i uppsatsen identifierade typfallen där detta kommer till uttryck, kan användas för att ge konsumenter rättsliga anspråk i de avtalsrättsliga kontexter rörande varumärken som behandlas i framställningen. rättsliga anspråk. Lagringstid: Dina personuppgifter sparas så länge som det är nödvändigt för att tillvarata våra rättsliga intressen.

GDPR - Startsteget

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna kommunicera med dig i uppföljningssyfte efter att du köpt en bostad förmedlad genom oss. De uppgifter vi behandlar för dessa ändamål är.

6. ÖVERFÖRING TILL ANDRA LÄNDER.