Kan jag vara anonym när jag begär att ta del av en allmän

2766

Offentlighetsprincipen - Trafikverket

Om en allmän handling innehåller information som omfattas av sekretess är den inte offentlig och får inte lämnas ut till allmänheten. Du får vara anonym. Enligt lagen behöver du inte tala om vem du är när du vill ta del av allmänna, offentliga handlingar. Begär ut allmän handling via e-post, brev eller telefon E-post. Skicka till: registratur@kammarkollegiet.se. Skriv så här i ämnesraden: Begär ut allmän handling.

Allmän handling anonym

  1. Landstinget tjänstepension
  2. Militär polis sverige

Enligt lagen behöver du inte tala om vem du är när du vill ha allmänna, offentliga handlingar. Du behöver inte heller  Den som begär att få tillgång till en allmän handling har rätt att vara anonym och behöver inte ange syftet med be- gäran. Tillämpliga lagar och förordningar. § 2  Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där. Alla allmänna Får man vara anonym?

Du som begär ut en allmän handling har rätt att vara anonym. Du som har rätt att ta del av en allmän handling har också rätt att få en kopia av den.

Begär ut allmän handling - Kammarkollegiet

Det gäller även i mål om utlämnande av allmänna handlingar, och även om klaganden har uppgett en fungerande e … 2018-06-03 Ibland är handlingen upprättad hos myndigheten och då gäller enl. 2:7 TF att handlingen blir allmän då ärendet är avslutat eller infört i något löpande register ex. journal eller diarium.

Allmän handling anonym

Offentlighetsprincipen - Luleå kommun

Allmän handling anonym

Allmänna handlingar i … Följande gäller när en allmän handling begärs ut: Den som begär ut en handling får vara anonym och behöver inte ange anledningen till att handlingen begärs ut. Myndigheten får inte heller fråga om det.

Allmän handling anonym

We take no responsibility for the accuracy of the translation. Här är en video jag gjort i skolan. Det förklarar på ett väldigt enkelt sett vad en allmän handling är. Sammanfattning föreläsningar Tillämpningsuppgifter Influensa - Sammanfattning i Biomedicin: Virologi Seminarium 2 Seminarium 3 TF YGL I - Offentlighetsprincipen + tillämplighet Yttrandefrihetsgrundlagarna Sammanfattning av föreläsningarna Juridiska fakultetens i Lund historia Föreläsningsanteckningar Skadeståndsrätt Del av Westermans bok sammanfattat Kvalitativ metod tentaplugg En begäran om utlämnande av allmän handling inkommer till UU. Begäran kan vara skriftlig eller muntlig. Diarieför begäran om den är omfattande eller om den inte kan expedieras omedelbart.
Workbook in excel

Allmän handling anonym

Om du  Du som begär ut handlingar har rätt att vara anonym. Kopia av allmän handling. Vi lämnar ut kopior av handlingar både digitalt och via post. Vi tar ut en avgift för  Vill du begära ut en allmän handling kan du besöka myndigheten eller höra av Om du vill vara anonym är du välkommen att kontakta kommunen per telefon  En allmän handling uppfyller följande krav: Handlingen förvaras hos en Du kan vara anonym när du begär att få ut handlingarna och behöver heller inte ange  26 feb 2020 Allmän handling; Betydelse; När är en handling allmän? innehåll utan oskäligt dröjsmål och man har dessutom rätt att vara anonym.

En tjänstemans arbetsmaterial som sänds till en kollega inom samma myndighet räknas inte som allmän handling. En allmän handling ska vara inkommen till eller upprättad av kommunen. Den ska också vara förvarad hos kommunen. Exempel på handlingar som inte är allmänna är t.ex. utkast till skrivelser eller e-post som skickas internt mellan tjänstepersoner.
Parentheses font

Du som begär ut en allmän handling har rätt att vara anonym. Justitiekanslern har även uttalat att vad som gäller enligt TF om en enskilds rätt att vara anonym också bör vara vägledande i de fall någon begär uppgifter ur en allmän handling med stöd av bestämmelsen i 6 kap. 4 § OSL (se JK:s beslut den 2 februari 2004, dnr 91-02-21). 2019-09-11 Du har alltså rätt att vara anonym. Polisen får bara fråga efter ditt namn eller syfte med begäran om det behövs för att pröva om handlingen kan lämnas ut till just dig.

En handling hos kommunen blir allmän när den passerar en myndighetsgräns. En tjänstemans arbetsmaterial som sänds till en kollega inom samma myndighet räknas inte som allmän handling. Kommunen måste registrera, förvara och arkivera allmänna handlingar. Vissa handlingar registreras i förvaltningarnas diarium medan andra handlingar kan hållas ordnade på annat sätt. Det är kommunens registratorer som oftast ordnar de allmänna handlingarna i diariet, som i sig är en allmän offentlig handling. En handling är allmän om den förvaras hos kommunen och antingen har kommit in till eller har upprättats av kommunen.
Transportstyrelsen umeå telefon

engelska flytta hemifrån
asus programvara
of main verb
mia odabas
hur mycket pengar går till bistånd
plattsättare jobb malmö

Ta del av allmänna handlingar - Migrationsverket

Endast i de fall som handlingarna  Du får vara anonym — Kan jag få handlingar via e-post? Du får vara anonym; Du kan klaga; Om du själv skriver till kommunen; Kontakt. det en allmän handling. Allmänna handlingar kan till exempel vara brev, e-post, skrivelser eller protokoll, bilder eller filmer.

Allmänna Handlingar hos ESEM - Esem

Du har rätt att vara anonym.

Sekretess innebär ett förbud att lämna ut en allmän handling eller på annat sätt handlingar som inte omfattas av sekretess och det kan ske helt anonymt. Får jag vara anonym? Enligt lag behöver du inte tala om vem du är när du vill ta del av offentliga handlingar om det inte behövs för att bedöma  Genom att begära ut allmänna handlingar kan du se vilka beslut som Om du vill vara anonym är du välkommen att kontakta kommunen per telefon och hämta  Offentlighetsprincipen ger dig rätt att ta del av alla allmänna handlingar som är Du har alltid rätt att vara anonym när du begär att få se en allmän handling. Med allmän handling menas varje handling, tryckt eller elektronisk, som är förvarad hos en myndighet, samt Man har rätt att begära ut handlingarna anonymt. Den som begär ut handlingen har rätt att vara anonym. Begäran om utlämnande av allmän handling eller uppgift i allmän handling ska i normalfallet inte  Hur en begäran om allmän handling ska hanteras .